MANİSA ROTARY KULÜBÜ

Rotary derneklerinin amacı, Standart ana Tüzüğün 2.maddesinde şöyle ifade edilir:

Rotary Derneğinin amacı, günlük yaşamda değerli girişimlerin temeli sayılan ”hizmet İdealini” teşvik etmek, geliştirmek ve özellikle;

 

  1. Tanışıklığın bir “hizmet fırsatı” sayılarak geliştirilmesi;
  2. İş ve meslek hayatında yüksek ahlak standartlarının teşviki; bütün yararlı iş ve mesleklerin değerinin tanınması ve takdir edilmesi; her üyenin kendi iş ve mesleğini ”topluma bir hizmet fırsatı” sayarak yüceltmesi;
  3. Her üyenin ”hizmet idealini” iş, meslek ve kişisel hayatında uygulaması;
  4. Hizmet idealinde birleşmiş iş ve meslek sahipleri dünya çapında dostluk ilişkileri kurmak suretiyle, uluslararası toplum hizmeti anlayışının, iyi niyetin ve barışın geliştirilmesi; konularında insanları özendirip, onların bu alandaki çabalarına destek vermektir.

 

 

Bilgi Notu:

Türk Rotary Kulüpleri, uluslararası bir birliğin üyeleri olmanın yanı sıra, Türk Dernekler Yasasına göre örgütlenmiş birer dernektirler. Türk Rotary Kulüpleri, yukarıda sıralanan amaçları, gerçekleştirmek için;

 

  1. Tüm toplumsal konularda, doğrudan doğruya bağımsız veya diğer kamu ve sivil toplum kurum ve kuruluşlarıyla birlikte topluma yararlı hizmet yapar;
  2. Bilimsel, eğitsel nitelikte konferans, seminer, sempozyum, panel, yarışma ve benzeri nitelikte toplantılar, etkinlikler düzenler;
  3. Eğitim ve genel kültür konularındaki gelişmelerine yardımcı olmak için gençlere, yurt içi ve yurt dışı öğrenim olanakları sağlar.